HRVATSKA STRANKA SVIH KAJKAVACA

BRAĆE DOMANY 8

ZAGREB

Zagreb, 14. srpnja 2017.

 

P O Z I V

Na Redovnu Skupštinu Hrvatske stranke svih kajkavaca koja će se održati

u subotu, 22. Srpnja, 2017.godine s početkom u 20 sati

u prostorijama Mjesnog odbora u Šibicama,

Zagrebačka br.2, Zaprešić

ZA SKUPŠTINU predlaže se sljedeći :


DNEVNI RED

1)      Izbor radnih tijela Skupštine :

a)      Radno predsjedništvo od tri (3) člana,

b)      Zapisničar i dva (2) ovjerovitelja zapisnika,

c)      Verifikacijska komisija od tri (3) člana

2)      Izvještaj Verifikacijske komisije

3)      Izvještaj Predsjednika o radu HSSK-a u razdoblju od O.S.

4)      Donošenje Poslovnika o radu Skupštine

5)   Donošenje odluke o dopuni i izmjeni Statuta Stranke

6)   Donošenje odluke o promjeni imena stranke

7)   Donošenje odluke o raspuštanju Predsjedništva

8)   Prihvaćanje financijskog izvješća za 2016 g.

9) Donošenje plana rada i fin.plana za 2017g.

10)  Razno

Napomena :

Svi pravovremenski prijavljeni izaslanici prilikom ulaska u dvoranu, članovima Verifikacijske komisije, obvezni su predati:

a) evidencijski listić kojim potvrđuju pravovaljanost uručenog poziva

b) predočiti osobnu iskaznicu kojom dokazuju svoj identitet.

Predsjednik HSSK-a

Nedjeljko Babić